You are here

มุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล
มุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ...
งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 28
(งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 28 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ปี2560
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2560
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 12 และ งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุ 60 ปี ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 11
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ละครเวทีการกุศลเรื่องสี่แผ่นดิน
เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560  ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียร์เตอร์
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิ...
มอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2560-2561
มอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2560-2561 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมงานกิจ...
มุทิตาจิตอาจารย์รามาธิบดีเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
มุทิตาจิตอาจารย์รามาธิบดีเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี...
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่11
 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา  07.00 – 18.00 น. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 10
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2560 ระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. ณ สถานที่ที่มีความสำคัญ และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์...
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

Pages