You are here

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2561

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2561
 
 
 
 งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2561
                     สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ร่วมกับ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 8,18,28,38  จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี2561  คืนสู่เหย้า บ้านของเรา "รามาธิบดี"  RAMATHIBODI  REUNION 2018   และร่วมฟัง เสวนา "Beyond MD"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี อาจารย์แพทย์อาวุโส ได้พบปะสังสรรค์รำลึกถึงความหลัง และร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน อีกทั้งได้รับความสนุกสนานอย่างเป็นกันเองของพี่ ๆ น้องๆร่วมสถาบัน  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันเสาร์ที่  25  สิงหาคม พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ  และ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล  ชั้น5  ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
.