งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี พ.ศ. 2562
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี พ.ศ. 2562
 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 25612
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2562  ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562
 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี2561
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีมีความยินดี ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์รามาธิบดี และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงา...
 
ปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 29  ประจำปี 2561   เรื่อง "อุดมการณ์แห่งระบบสุขภาพไทย จากมหาวิทยาลัยสู่ชนบท...
 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 13
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 13 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ...
 
าฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 28  องค์ปาฐกโดย นายแพทย์สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ
ปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 28  องค์ปาฐกโดย นายแพทย์สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ 
 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี พ.ศ.2560  คืนสู่เหย้า บ้านของเรา “รามาธิบดี”
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560  ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี