You are here

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2561

                  สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีมีความยินดี ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์รามาธิบดี  และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2561 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561  เวลา 15.30 – 22.00 น.   ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล  ชั้น 5   อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี