You are here

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี พ.ศ.2560 คืนสู่เหย้า บ้านของเรา “รามาธิบดี”

  คืนสู่เหย้า บ้านของเรา “รามาธิบดี” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี พ.ศ.2560

           สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ร่วมกับ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 7, 17, 27 และ37 ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์ และศิษย์เก่าแพทบ์รามาธิบดีที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี พ.ศ.2560  คืนสู่เหย้า บ้านของเรา “รามาธิบดี” ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560  เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ บริเวณชั้น 8-9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี อาจารย์แพทย์ ได้สานสัมพันธ์อันดีพบปะสังสรรค์รำลึกถึงความหลังร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน อีกทั้งได้รับความสนุกสนานอย่างเป็นกันเองของพี่ ๆ น้องๆร่วมสถาบันในบรรยากาศที่อบอุ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น