ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
NEWS  

You are here

 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 17
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดราชบุรี
 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2562
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 และห้องประชุม 910ABC...
 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี พ.ศ. 2562
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี พ.ศ. 2562
 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 16
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 16  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562  ณ จังหวัดระยอง...
 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 25612
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2562  ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562
 
ร่วมถวายพระพรแด่ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีร่วมถวายพระพรแด่ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬ...
 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15      วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562  ณ...
 
งาน MU blue night คืนสู่เหย้าเราชาวมหิดล ครั้งที่ 6  ประจำปี 2562
งาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 6  ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคา...
 
งานสังสันทน์ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1,2,3
งานสังสันทน์ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1,2,3   วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมอ...
 
งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ 60 ปี ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 12
งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ 60 ปี ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมอรร...
 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 14
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม ...
 
งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 29  ประจำปี 2561
งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 29  ประจำปี 2561  วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

Pages