ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  (ดูทั้งหมด)
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี พ.ศ. 2562
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี พ.ศ. 2562
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 25612
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2562  ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี2561
      สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีมีความยินดี ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์รามาธิบดี  และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบ...
กิจกรรมทั่วไป  (ดูทั้งหมด)
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2562
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2562   วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม  2562  ณ ห้องประชุม 810AB...
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 16
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 16      วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ...
ร่วมถวายพระพรแด่ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีร่วมถวายพระพรแด่ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬ...
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15      วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562  ณ...
งาน MU blue night คืนสู่เหย้าเราชาวมหิดล ครั้งที่ 6  ประจำปี 2562
งาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 6  ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคา...
งานสังสันทน์ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1,2,3
งานสังสันทน์ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1,2,3   วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมอ...
ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)