งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี พ.ศ. 2562
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี พ.ศ. 2562
 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 25612
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2562  ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562
 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี2561
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีมีความยินดี ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์รามาธิบดี และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงา...
 
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 30  ประจำปี 2562   วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชช...
 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 17
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดราชบุรี
 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2562
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 และห้องประชุม 910ABC...

ดูเนื้อหากิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม