วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2020 "New perspective in healthcare Duri...
 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 25612
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2562  ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562

ดูเนื้อหากิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม